Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling kennisgeving badinrichtingen

Geldend van 01-10-2010 t/m heden

Regeling kennisgeving badinrichtingen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 10, derde lid, van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Gedeputeerde staten kunnen een formulier vaststellen waarop de in het eerste lid bedoelde gegevens worden ingediend.

Artikel 2

Artikel 3

De Regeling kennisgeving zweminrichtingen wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden in werking treedt.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kennisgeving badinrichtingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 9 september 2000

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk