Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsregeling 2000 bedragen ex artikel 4, eerste lid, Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996[Regeling vervallen per 01-01-2004.]

Geldend van 15-08-2000 t/m 31-12-2003

Vaststellingsregeling 2000 bedragen ex artikel 4, eerste lid, Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2004]

Het door de Stichting Toezicht Effectenverkeer ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996 in rekening te brengen bedrag wordt voor 2000 als volgt vastgesteld:

  • a. voor beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal, bedoeld in artikel 76a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: f 5.000,-;

  • b. voor andere dan de onder a. genoemde vennootschappen: f 9.500,-.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 augustus 2000.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiƫn,

G. Zalm