Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet bescherming persoonsgegevens

Wetstechnische informatie voor Artikel 29


Informatie geldend op 31-03-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer
  2. Vrijstellingsbesluit Wbp
  3. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, enz.

Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiƫn, artikel: 2.5
  2. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet, tekst: Tekst
  3. Wet bescherming persoonsgegevens, artikel: 30

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

  1. Besluit inkoopkader re-integratiedienstverlening UWV 2009 , bijlage: Bijlage

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 12-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-09-2001

 

Nieuwe regeling

06-07-2000

Stb. 2000, 302

25892

05-07-2001

Stb. 2001, 337