Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet bescherming persoonsgegevens

Wetstechnische informatie voor Artikel 23


Informatie geldend op 31-03-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP, artikel: 5
 2. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, bijlage: 6
 3. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet, tekst: Tekst
 4. Wet bescherming persoonsgegevens, artikelen: 21 , 79
 5. Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, artikelen: 13 , 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

paragraaf

 1. Aanwijzing verplichtingen in het kader van Wbp en WJSG , tekst: Tekst
 2. Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur (2009) , artikel: 16
 3. Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur (2011) , artikel: 16
 4. CBP Richtsnoeren , tekst: Tekst
 5. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën , artikel: 1.1
 6. Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid , artikel: 57
 7. Vrijstellingsbesluit Wbp , artikelen: 11 , 22 , 40 , 42
 8. Wet bescherming persoonsgegevens , artikel: 79
 9. Wet openbaarheid van bestuur , artikel: 10

hoofdstuk

 1. Wet op de parlementaire enquête 2008 , artikel: 40

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 09-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

 

 

Aanhangig

33757

01-01-2015

 

Wijziging

26-11-2014

Stb. 2014, 540

33771

15-12-2014

Stb. 2014, 541

09-02-2012

 

Wijziging

26-01-2012

Stb. 2012, 33

31841

26-01-2012

Stb. 2012, 33

01-09-2001

 

Nieuwe regeling

06-07-2000

Stb. 2000, 302

25892

05-07-2001

Stb. 2001, 337