Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet bescherming persoonsgegevens

Wetstechnische informatie voor Artikel 21


Informatie geldend op 13-02-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit SUWI, artikel: 5.11
 2. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, bijlage: 6
 3. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet, tekst: Tekst
 4. Wet bescherming persoonsgegevens, artikel: 23
 5. Wet marktordening gezondheidszorg, artikel: 60

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

paragraaf

 1. Aanwijzing verplichtingen in het kader van Wbp en WJSG , tekst: Tekst
 2. Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur (2009) , artikel: 16
 3. Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur (2011) , artikel: 16
 4. CBP Richtsnoeren , tekst: Tekst
 5. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën , artikel: 1.1
 6. Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid , artikel: 57
 7. Vrijstellingsbesluit Wbp , artikelen: 11 , 22 , 40 , 42
 8. Wet bescherming persoonsgegevens , artikel: 79
 9. Wet openbaarheid van bestuur , artikel: 10

hoofdstuk

 1. Wet op de parlementaire enquête 2008 , artikel: 40

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 13-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2015

 

Wijziging

05-11-2014

Stb. 2014, 442

33983

14-11-2014

Stb. 2014, 443

 

Wijziging

12-03-2014

Stb. 2014, 131

33061

14-11-2014

Stb. 2014, 443

15-02-2014

 

Wijziging

04-12-2013

Stb. 2013, 560

33507

03-02-2014

Stb. 2014, 62

01-01-2013

 

Wijziging

12-07-2012

Stb. 2012, 316

32822

12-07-2012

Stb. 2012, 317

01-01-2007

 

Wijziging

20-11-2006

Stb. 2006, 605

30658

11-12-2006

Stb. 2006, 664

01-01-2006

 

Wijziging

12-05-2005

Stb. 2005, 339

29507

15-12-2005

Stb. 2005, 677

01-01-2005

 

Wijziging

22-04-2004
samen met
23-12-2004

Stb. 2004, 306
samen met
Stb. 2004, 700

28168
samen met
29822

16-12-2004

Stb. 2004, 701

01-09-2001

 

Wijziging

05-04-2001

Stb. 2001, 180

26410

05-07-2001

Stb. 2001, 337

Inwtr. 1

 

Nieuwe regeling

06-07-2000

Stb. 2000, 302

25892

05-07-2001

Stb. 2001, 337

Opmerkingen

 • 1)

  Treedt in werking als Stb. 2000/302 in werking treedt.