Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanvullende vergoeding i.v.m. arbeidsmarktknelpunten in het beroepsonderwijs en de educatie[Regeling vervallen per 01-07-2003.]

Geldend van 01-01-2002 t/m 30-06-2003

Regeling aanvullende vergoeding in verband met arbeidsmarktknelpunten in het beroepsonderwijs en de educatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2003]

[Red: Vervallen.]

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2003]

[Red: Vervallen.]

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2003]

[Red: Vervallen.]

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2003]

[Red: Vervallen.]

Artikel 5. Besteding en verantwoording [Vervallen per 01-07-2003]

  • 1 [Red: Vervallen.]

  • 2 Het bevoegd gezag van de instelling verantwoordt de besteding van de aanvullende vergoeding afzonderlijk in de jaarrekening met inachtneming van de voorschriften die voor het desbetreffende jaar ten aanzien van de jaarrekening van toepassing zijn.

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2003]

[Red: Vervallen.]

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2003]

[Red: Vervallen.]

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-2003]

[Red: Vervallen.]

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

L.M.L.M.A. Hermans

.