Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet studiefinanciering 2000

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.18 Studiefinanciering


Informatie geldend op 14-04-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit studiefinanciering 2000, artikel: 17
  2. Wet studiefinanciering 2000, artikel: 11.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

afdeling

  1. Wet studiefinanciering 2000 , paragraaf: Paragraaf 4.2.4 ; artikel: 4.23
  2. Wijzigingswet Wet studiefinanciering 2000, enz. (invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg en meeneembaarheid studiefinanciering voor deze leerweg in het buitenland) , artikel: V

hoofdstuk

  1. Wet inkomstenbelasting 2001 , artikel: 6.29
  2. Wet studiefinanciering 2000 , artikel: 6.2

Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 09-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-01-2016

 

Wijziging

12-12-2015

Stcrt. 2015, 46833

 

12-12-2015

Stcrt. 2015, 46833

01-09-2015

 

Wijziging

21-01-2015

Stb. 2015, 50

34035

30-01-2015

Stb. 2015, 51

Inwtr. 1

01-01-2015

 

Wijziging

09-12-2014

Stcrt. 2014, 36161

 

09-12-2014

Stcrt. 2014, 36161

01-01-2014

 

Wijziging

12-12-2013

Stcrt. 2013, 35874

 

12-12-2013

Stcrt. 2013, 35874

01-01-2013

 

Wijziging

14-12-2012

Stcrt. 2012, 27182

 

14-12-2012

Stcrt. 2012, 27182

01-01-2011

 

Wijziging

15-12-2010

Stcrt. 2010, 20959

 

15-12-2010

Stcrt. 2010, 20959

01-01-2010

 

Wijziging

14-12-2009

Stcrt. 2009, 20608

 

14-12-2009

Stcrt. 2009, 20608

15-01-2009

t/m 01-01-2009

 

Wijziging

16-12-2008

Stcrt. 2009, 7

 

16-12-2008

Stcrt. 2009, 7

01-01-2008

 

Wijziging

18-12-2007

Stcrt. 2007, 251

 

18-12-2007

Stcrt. 2007, 251

01-01-2007

 

Wijziging

11-12-2006

Stcrt. 2006, 248

 

11-12-2006

Stcrt. 2006, 248

01-08-2005

 

Nieuw

19-02-2005

Stb. 2005, 124

29719

02-03-2005

Stb. 2005, 125

Opmerkingen

  • 1)

    Is van toepassing ten aanzien van de deelnemer, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet studiefinanciering 2000 met ingang van 1 augustus 2015.