Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit aanwijzing financiële diensten in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties[Regeling vervallen per 01-06-2003.]

Geldend van 21-06-2000 t/m 31-05-2003

Besluit van 23 mei 2000, houdende aanwijzing van financiële diensten in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie van 3 september 1999, BGW 99/1862-M,

Gelet op artikel 1, onderdeel a, onder 9°, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

De Raad van State gehoord (advies van 19 november 1999, No. W06.990484/IV.);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, mede namens Onze Minister van Justitie van , BGW 2000/453-M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 01-06-2003]

Als financiële dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet melding ongebruikelijke transacties wordt aangewezen verkoop of verzilvering van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen door:

Artikel 2 [Vervallen per 01-06-2003]

Op de financiële dienst verkoop of verzilvering van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen als bedoeld in artikel 1 van dit besluit is artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 april 1998, houdende aanwijzing financiële diensten als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb. 391) niet van toepassing.

Artikel 3 [Vervallen per 01-06-2003]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 mei 2000

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven twintigste juni 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals