Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2001

Geldend van 01-04-2001 t/m heden

Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2001

De Staatssecretaris van Financiƫn, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 222, vierde lid, van de Provinciewet,

Besluit:

Artikel 1

Het door de provincies te heffen aantal opcenten voor de periode 1 april 2001 tot en met 31 maart 2002 bedraagt ten hoogste 80,0.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2001.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiƫn,

W.J. Bos