Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wet inkomstenbelasting 2001

Geldend op 26-03-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 8.11. Arbeidskorting

  • 1. De arbeidskorting geldt voor de belastingplichtige die arbeidsinkomen geniet.

  • 2. De arbeidskorting bedraagt:

   • a. 1,733% van het arbeidsinkomen met een maximum van € 161, vermeerderd met:

   • b. 12,320% van het arbeidsinkomen voor zover dat meer bedraagt dan € 9295, waarbij de som van de bedragen berekend op de voet van de onderdelen a en b niet meer bedraagt dan € 1611, en verminderd met:

   • c. 1,25 % van het arbeidsinkomen voor zover dat meer bedraagt dan € 45 178, met dien verstande dat de vermindering ten hoogste € 78 bedraagt.

   Ingeval het arbeidsinkomen niet meer bedraagt dan € 45 178, bedraagt de arbeidskorting ten minste de volgens artikel 22a van de Wet op de loonbelasting 1964 toegekende arbeidskorting, maar maximaal het in de eerste volzin, onderdeel b, als laatste vermelde bedrag.