Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wet inkomstenbelasting 2001

Geldend op 20-03-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 6.5. Afkoop alimentatie door betaling lijfrentepremie

  • 2. De termijnen van de lijfrente moeten:

   • a. toekomen aan de gewezen echtgenoot;

   • b. onmiddellijk na het betalen van de premie ingaan;

   • c. uiterlijk bij het overlijden van de gewezen echtgenoot eindigen.

  • 4. Indien de lijfrente niet meer voldoet aan de in dit artikel bedoelde voorwaarden, wordt geacht een omstandigheid als bedoeld in artikel 3.133, tweede lid, te hebben plaats gevonden.