Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Wet inkomstenbelasting 2001

Geldend op 30-11-2010


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 3.1. Belastbaar inkomen uit werk en woning

  • 1. Belastbaar inkomen uit werk en woning is het inkomen uit werk en woning verminderd met de te verrekenen verliezen uit werk en woning (afdeling 3.13).

  • 2. Inkomen uit werk en woning is het gezamenlijke bedrag van:

   • a. de belastbare winst uit onderneming (afdeling 3.2);

   • b. het belastbare loon (afdeling 3.3);

   • c. het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden (afdeling 3.4);

   • d. de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen (afdeling 3.5);

   • e. de belastbare inkomsten uit eigen woning (afdeling 3.6);

   • f. de negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen (afdeling 3.8) en

   • g. de negatieve persoonsgebonden aftrekposten (afdeling 3.9);

   • verminderd met:

   • h. de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (afdeling 3.6a);

   • i. de uitgaven voor inkomensvoorzieningen (afdeling 3.7) en

   • j. de persoonsgebonden aftrek (hoofdstuk 6).