Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Rijnvaartpolitiereglement 1995[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 20-04-2005 t/m 31-12-2005

Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Rijnvaartpolitiereglement 1995

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3 van het Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1995;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

De bevoegde autoriteiten, bedoeld in artikel 3 van het Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1995 zijn:

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 december 1994, nr. RV188690, houdende aanwijzing bevoegde autoriteit of bevoegde autoriteiten Rijnvaartpolitiereglement 1995 (Stcrt. 1994, 248) wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Rijnvaartpolitiereglement 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos