Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijk besluit loonsuppletie WW[Regeling vervallen per 01-01-2005.]

Geldend van 11-08-2004 t/m 31-12-2004

Besluit van 26 april 2000 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 130b van de Werkloosheidswet (Tijdelijk besluit loonsuppletie WW)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 25 februari 2000, Nr. SV/WV/00/10225b;

Gelet op artikel 130b van de Werkloosheidswet;

De Raad van State gehoord (advies van 10 maart 2000, no.W12.00.0083/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 20 april 2000, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/WV/2000/17305;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Algemene begrippen [Vervallen per 11-08-2004]

Artikel 2. Beoogde resultaat besluit [Vervallen per 11-08-2004]

Artikel 3. Doelgroep [Vervallen per 11-08-2004]

Artikel 4. Toekenning van loonsuppletie [Vervallen per 11-08-2004]

Artikel 5. Hoogte van de loonsuppletie [Vervallen per 11-08-2004]

Artikel 6. Duur van de loonsuppletie [Vervallen per 11-08-2004]

Artikel 7. Eindiging van de loonsuppletie [Vervallen per 11-08-2004]

Artikel 8. Nadere regels inzake de aanvraag [Vervallen per 11-08-2004]

Artikel 8a. Overgangsrecht [Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit blijft van toepassing ten aanzien van aanvragen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, die zijn ingediend voor de vervaldatum van dit besluit en ten aanzien van loonsuppletie die voor de vervaldatum van dit besluit is toegekend.

Artikel 9. Looptijd [Vervallen per 11-08-2004]

Artikel 10. Citeertitel [Vervallen per 11-08-2004]

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 april 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven elfde mei 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals