Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Openstelling en subsidieplafond 2000 Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 31-03-2000 t/m 23-01-2004

Openstelling en subsidieplafond 2000 Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste lid en artikel 7, eerste lid, van de Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 24-01-2004]

Aanvragen tot subsidieverlening op grond van de Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied kunnen worden ingediend van 1 mei tot en met 9 juni 2000.

Artikel 2 [Vervallen per 24-01-2004]

Voor de in artikel 1 genoemde aanvraagperiode bedraagt het subsidieplafond f 2.500.000,-.

Artikel 3 [Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 27 maart 2000

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst