Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (2000)

Geldend van 01-04-2000 t/m heden

Wijziging Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (2000)

De Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 18 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer,

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994]

Artikel II

Met betrekking tot een notariële akte verleden vóór 1 juni 2000, blijft toepassing van de in artikel I opgenomen wijzigingen van artikel 21a van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 achterwege indien:

  • a. aangetoond wordt dat de akte is gebaseerd op een overeenkomst van vóór 1 april 2000, en

  • b. de verkrijger of namens deze de notaris verklaart dat van de in verband met de verkrijging van de onroerende zaak of zaken verkregen roerende zaak of zaken geen specificatie is opgemaakt.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend