Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling autorisatie-aanvraagformulieren[Regeling vervallen per 06-01-2014.]

Geldend van 01-02-2001 t/m 05-01-2014

Vaststelling van enkele formulieren voor de indiening van een verzoek tot het nemen of het wijzigen van een autorisatiebesluit voor de systematische verstrekking van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het vestigingsregister

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

Gelet op de artikelen 66 en 79b van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 06-01-2014]

De formulieren, bedoeld in de artikelen 66 en 79b van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, zijn vermeld in de bijlagen I, II en III bij dit besluit.

Artikel 2 [Vervallen per 06-01-2014]

De formulieren, die vóór 21 maart 2000 op grond van de artikelen 66 en 79b van Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn vastgesteld, vervallen.

Artikel 3 [Vervallen per 06-01-2014]

  • A. Artikel 1 treedt in werking op 21 maart 2000.

  • B. Artikel 2 treedt in werking op 1 februari 2001.

’s-Gravenhage, 21 maart 2000

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid,
voor deze,
De

Directeur BPR

,

J.J. Martini