Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Toepassing Wet Nationale Ombudsman op de gemeente Nijkerk[Regeling vervallen per 01-07-2013.]

Geldend van 01-03-2000 t/m 30-06-2013

Toepassing Wet Nationale Ombudsman op de gemeente Nijkerk

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelezen het verzoekschrift van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk;

Gelet op de artikelen 1b en 1c van de Wet Nationale ombudsman en de artikelen 2 en 3 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2013]

De Wet Nationale ombudsman is van toepassing op de bestuursorganen van de gemeente Nijkerk.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2013]

De gemeente Nijkerk is een vergoeding verschuldigd, genoemd in artikel 2, eerste lid, van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper