Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieplafond 2000 Besluit instandhouding schaapskuddes[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 31-12-1999 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond 2000 Besluit instandhouding schaapskuddes

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiƫring natuurprojecten;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 24-01-2004]

Voor het jaar 2000 is op grond van het Besluit instandhouding schaapskuddes f 210.000,- beschikbaar.

Artikel 2 [Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 december 1999

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Overeenkomstig het door de Staatssecretaris genomen besluit:
De

Directeur-Generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

J.F. de Leeuw