Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanpassing bedragen verblijfkostenvergoeding leden Eerste Kamer 2000[Regeling vervallen per 01-02-2005.]

Geldend van 01-01-2000 t/m 31-01-2005

Aanpassing bedragen verblijfkostenvergoeding leden Eerste Kamer 2000

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 19 van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer luiden de bedragen, bedoeld in artikel 18, tweede lid, van die wet op jaarbasis vanaf 1 januari 2000 als volgt:

Besluit:

[Vervallen per 01-02-2005]

0 km

f 461,-

10 km

f 4.615,-

75 km

f 9.231,-

150 km

f 15.002,-.
De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper