Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Reglement radarpatenten[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 01-01-2000 t/m 31-12-2005

Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Reglement radarpatenten

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van het Besluit Reglement radarpatenten;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

De bevoegde autoriteit, bedoeld in het Reglement radarpatenten, is de Minister van Verkeer en Waterstaat voorzover het betreft de artikelen:

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Reglement radarpatenten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos