Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vergoedingenregeling voorzitter PWC

Geldend van 28-11-1999 t/m heden

Vergoedingenregeling voorzitter PWC

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988,

Besluit:

Artikel 1

De voorzitter van de Planologische werkcommissie ontvangt per vergadering een vergoeding van f 450,00.

Artikel 2

  • 1 Voor de toepassing van artikel 1 wordt als een vergadering beschouwd:

    • a. een vergadering van de Planologische werkcommissie;

    • b. een vergadering van een uit de Planologische werkcommissie samengestelde commissie;

    • c. een werkbezoek van de Planologische werkcommissie.

  • 2 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag gelden als één vergadering.

Artikel 3

De voorzitter van de Planologische werkcommissie kan aanspraak maken op een vergoeding voor reis- en verblijfkosten volgens het Reisbesluit Binnenland.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling voorzitter PWC

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 november 1999

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink