Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling formulieren experiment ’Golden Harvest’[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 04-11-1999 t/m 23-01-2004

Vaststelling formulieren experiment ’Golden Harvest’

Artikel 1 [Vervallen per 24-01-2004]

Het formulier, bedoeld in artikel 3 van de Kaderregeling ontheffingen experiment ’Golden Harvest’, is opgenomen als bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2 [Vervallen per 24-01-2004]

Het model, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel c, van de Kaderregeling ontheffingen experiment ’Golden Harvest’, is opgenomen als bijlage 2 bij dit besluit.

Artikel 3 [Vervallen per 24-01-2004]

Het formulier, bedoeld in artikel 6, zevende lid, van de Kaderregeling ontheffingen experiment ’Golden Harvest’, is opgenomen als bijlage 3 bij dit besluit.

Artikel 4 [Vervallen per 24-01-2004]

Het model, bedoeld in de artikelen 8, eerste lid, en 9, derde lid, van de Kaderregeling ontheffingen experiment ’Golden Harvest’, is opgenomen als bijlage 4 bij dit besluit.

Artikel 5 [Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en bij de Dienst Landelijke service bij regelingen (Laser) van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

’s-Gravenhage, 1 november 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst