Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieplafond 2000 Besluit voorkoming verbossing rietlanden[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 30-10-1999 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond 2000 Besluit voorkoming verbossing rietlanden

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiƫring natuurprojecten;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 24-01-2004]

Voor het jaar 2000 is op grond van het Besluit voorkoming verbossing rietlanden een bedrag van f 440.000,- beschikbaar.

Artikel 2 [Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber