Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsregeling subsidieplafond 2000 Besluit behoud historische buitenplaatsen[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 27-10-1999 t/m 23-01-2004

Vaststellingsregeling subsidieplafond 2000 Besluit behoud historische buitenplaatsen

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiƫring natuurprojecten;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 24-01-2004]

Voor het jaar 2000 is voor aanvragen op grond van het Besluit behoud historische buitenplaatsen f 4.051.620,- beschikbaar.

Artikel 2 [Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber.