Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden i.v.m. vaststelling subsidiebedragen 2000[Regeling vervallen per 01-01-2004.]

Geldend van 01-01-2000 t/m 31-12-2003

Wijziging Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden i.v.m. vaststelling subsidiebedragen 2000

Artikel I [Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Wijzigt de regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2004]

Op of omstreeks 15 december 1999 wordt het uit artikel I, onderdeel C vervatte artikel 5, eerste tot en met achtste lid, onderdelen b, voortvloeiende hogere vast budget bij wijze van voorschot in één keer betaalbaar gesteld.

Artikel III [Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Wijzigt de regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden.]

Artikel IV [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2000 en werkt, voor zover het betreft het in artikel I, onderdeel C vervatte artikel 5, eerste tot en met achtste lid, onderdelen b, onderdeel D vervatte artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, en de artikelen II en III, terug tot en met 1 januari 1999.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

K.G. de Vries