Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Prognose statusverlening[Regeling vervallen per 02-01-2005.]

Geldend van 01-12-1999 t/m 01-01-2005

Bekendmaking van de Staatssecretaris van Justitie ingevolge artikel 60b, tweede lid van de Huisvestingswet en artikel 2, tweede lid van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 60b, tweede en vierde lid van de Huisvestingswet en artikel 2, tweede en vierde lid, van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf;

Maakt bekend:

1 [Vervallen per 02-01-2005]

Het totale aantal verblijfsgerechtigden in wier huisvesting in de periode van 1 januari 2000 tot en met 30 juni 2000 naar verwachting zal dienen te worden voorzien bedraagt, onverminderd de eerdere verplichting als bedoeld in artikel III, vijfde lid, van de Wet tot wijziging van de Huisvestingswet van 30 maart 1995 (Stb. 159), en eerdere verplichtingen als bedoeld in artikel 60b, eerste lid, van de Huisvestingswet, 2.300.

2 [Vervallen per 02-01-2005]

Het totale aantal vergunninghouders in wier huisvesting in de periode van 1 januari 2000 tot en met 30 juni 2000 naar verwachting zal dienen te worden voorzien bedraagt, onverminderd de eerdere verplichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf, 2.700.

’s-Gravenhage, 28 september 1999

de

Staatssecretaris

van Justitie,

M.J. Cohen