Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Invoeringsbesluit nieuwe posten voor heffing van kanselarijrechten[Regeling vervallen per 01-01-2004.]

Geldend van 28-08-2002 t/m 31-12-2003

Besluit van 26 augustus 1999 tot invoering van nieuwe posten voor de heffing van kanselarijrechten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 20 augustus 1999, nr. DJZ/BR/1091-98;

Gelet op artikel 2, onder G, van de Wet op de Kanselarijrechten 1948;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2004]

De ambtenaar heft als kanselarijrecht:

post 126: voor het verlenen van een visum voor meervoudige binnenkomsten met een geldigheidsduur van:

twee jaar: € 80

drie jaar: € 110

vier jaar: € 140

vijf jaar: € 170

post 127: voor het verlenen van een collectief visum met een of twee binnenkomsten ten behoeve van tenminste 5 en ten hoogste 50 personen: € 30 + € 1 per persoon.

post 128: voor het verlenen van een visum voor een verblijf van ten hoogste negentig dagen met een binnenkomst: € 30.

post 129: voor het in behandeling nemen van een visumaanvraag, daaronder begrepen het met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling laten van een aanvraag.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1999.

Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 augustus 1999

Beatrix

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven veertiende september 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals