Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging subsidieplafond BTS 1999-I en vaststelling subsidieplafond BTS 1999-III[Regeling vervallen per 01-01-2004.]

Geldend van 27-08-1999 t/m 31-12-2003

Wijziging subsidieplafond BTS 1999-I en vaststelling subsidieplafond BTS 1999-III

Artikel I [Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Wijzigt de ministeriële regeling van 16 december 1998 houdende de vaststelling subsidieplafond voor de eerste tender BTS in 1999.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel III [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 augustus 1999

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink