Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling meerjarenprogramma SSZ 1999 tot en met 2003 en het actieplan SSZ 1999

Geldend van 01-08-1999 t/m heden

Vaststelling meerjarenprogramma SSZ 1999 tot en met 2003 en het actieplan SSZ 1999

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2, eerste en tweede lid, van de Subsidieregeling stiller, schoner en zuiniger (Stcrt. 1997, 133);

Besluit:

vast te stellen het meerjarenprogramma SSZ 1999 tot en met 2003 en het actieplan SSZ 1999 van de Subsidie-regeling stiller, schoner en zuiniger, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bijlagen.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos