Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling bloed- of tussenproducten Minister van Defensie[Regeling vervallen per 01-07-2015.]

Geldend van 17-06-1999 t/m 30-06-2015

Regeling bloed- of tussenproducten Minister van Defensie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikel 12, eerste lid, onder c, en 13, eerste lid, onder d, van de Wet inzake bloedvoorziening;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2015]

Als een ander persoon als bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, onder c, of 13, eerste lid, onder d van de Wet inzake bloedvoorziening wordt aangewezen de Minister van Defensie.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers