Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling bedrag bedoeld in artikel 4, eerste lid, Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996[Regeling vervallen per 01-01-2004.]

Geldend van 15-06-1999 t/m 31-12-2003

Vaststelling bedrag bedoeld in artikel 4, eerste lid, Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996

De Minister van Financiƫn;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996;

Gezien het advies van de Stichting Toezicht Effectenverkeer d.d. 18 mei 1999;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2004]

Het door de Stichting Toezicht Effectenverkeer ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996 in rekening te brengen bedrag wordt voor 1999 als volgt vastgesteld:

  • a. voor beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal, bedoeld in artikel 76a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,: f 2.750,-;

  • b. voor andere dan de onder a genoemde vennootschappen: f 3.550,-.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 juni 1999.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiƫn,

G. Zalm.