Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit deeltijd notarissen[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 01-10-1999 t/m 31-12-2012

Besluit van 31 mei 1999, houdende vaststelling van het minimum aantal uren per week dat notarissen verplicht zijn hun ambt uit te oefenen bij waarneming in deeltijd (Besluit deeltijd notarissen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 25 maart 1999, Directie Wetgeving nr. 755459/99/6;

Gelet op artikel 29, derde lid, van de Wet op het notarisambt;

De Raad van State gehoord (advies van 29 april 1999, nr. W03.99.0169/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 17 mei 1999, Directie Wetgeving nr. 763994/99/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2013]

Het minimum aantal uren per week, bedoeld in artikel 29, derde lid, tweede volzin, van de Wet op het notarisambt, wordt bepaald op achttien.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 29 van de Wet op het notarisambt in werking treedt.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deeltijd notarissen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 31 mei 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

M. J. Cohen

Uitgegeven de tiende juni 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals