Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling kosten Wet toezicht beleggingsinstellingen[Regeling vervallen per 01-01-2004.]

Geldend van 30-05-1999 t/m 31-12-2003

Vaststelling kosten Wet toezicht beleggingsinstellingen

De Minister van Financiƫn;

Gelet op artikel 8 van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen;

Gezien het advies van De Nederlandsche Bank N.V. d.d. 14 mei 1999,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2004]

Het door De Nederlandsche Bank N.V. ingevolge artikel 3 van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen aan vergunninghouders in rekening te brengen variabele bedrag, bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen, wordt voor 1999 vastgesteld op: f 20,28 per miljoen balanstotaal. Voor het balanstotaal wordt bij de bepaling van dit bedrag buiten beschouwing gelaten het meerdere boven f 2 miljard.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Financiƫn,

G. Zalm