Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling huursubsidie-uitgavennorm subsidiejaar 1999/2000[Regeling vervallen per 26-03-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2003.]

Geldend van 01-07-1999 t/m 30-06-2003

Vaststelling huursubsidie-uitgavennorm subsidiejaar 1999/2000

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 41, eerste lid, van de Huursubsidiewet,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 26-03-2004]

De huursubsidie-uitgavennorm voor het subsidiejaar 1999/2000 bedraagt 103,2 procent.

Artikel 2 [Vervallen per 26-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 april 1999

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes