Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling merkstoffen kneedspringstoffen

Geldend van 01-05-1999 t/m heden

Regeling merkstoffen kneedspringstoffen

De Ministers van Justitie en Defensie,

Gelet op artikel 2 van de Wet inzake het merken van kneedspringstoffen;

Besluiten:

Artikel 1

Als opsporingsmiddel als bedoeld in artikel 2 van de Wet inzake het merken van kneedspringstoffen wordt aangewezen het middel 2, 3-dimethyl-2, 3-dinitrobutaan, ook aangeduid als DMNB (C6H12(No2)2).

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op de dag waarop de Wet inzake het merken van kneedspringstoffen in werking treedt.

Deze regeling zal met de bijbehorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 april 1999

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

De

Minister

van Defensie,

F.H.G. de Grave