Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Opheffingsbesluit Commissie Westerschelde[Regeling vervallen per 01-05-2004.]

Geldend van 01-06-1999 t/m 30-04-2004

Opheffing Commissie Westerschelde

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op het besluit van 13 september 1996 waarbij is ingesteld de Commissie Westerschelde;

Overwegende dat

  • -

    de Commissie Westerschelde op 29 augustus 1997 haar eindadvies aan de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat heeft uitgebracht;

  • -

    de Commissie Westerschelde daarmee haar taak volbracht heeft;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-05-2004]

De Commissie Westerschelde wordt opgeheven.

Artikel 2 [Vervallen per 01-05-2004]

De in artikel 1 bedoelde instellingsbeschikking wordt geacht te zijn ingetrokken bij inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3 [Vervallen per 01-05-2004]

Het archief van de Commissie Westerschelde berust overeenkomstig artikel 1 sub b. van het besluit van 13 mei 1983, nr. A 23146, bij de Onderafdeling Do-cumentaire Informatievoorziening van het Hoofdkantoor van de Waterstaat.

Artikel 4 [Vervallen per 01-05-2004]

Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 september 1997.

Artikel 5 [Vervallen per 01-05-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Opheffingsbesluit Commissie Westerschelde.

Artikel 6 [Vervallen per 01-05-2004]

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De

plv. secretaris-generaal

,

T.J. van Beek