Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet op het notarisambt

Wetstechnische informatie voor Artikel 123


Informatie geldend op 19-01-2012


Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Procedure voor indiening en behandeling van verzoeken tot benoeming tot notaris, tekst: Tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van artikel

(geldig op 09-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

 

 

Wijziging

18-06-2012
samen met
12-06-2013

Stb. 2012, 272
samen met
Stb. 2013, 215

31040
samen met
33419

Alg. 1

01-01-2013

 

Wijziging

29-09-2011

Stb. 2011, 470

32250

12-07-2012

Stb. 2012, 314

01-08-2004

 

Wijziging

13-05-2004

Stb. 2004, 213

29212

13-05-2004

Stb. 2004, 213

01-10-1999

 

Nieuwe regeling

03-04-1999

Stb. 1999, 190

23706

06-09-1999

Stb. 1999, 382

 

Wijziging

28-01-1999

Stb. 1999, 30

25836

06-09-1999

Stb. 1999, 382

Opmerkingen

  • 1)

    Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2013/215.