Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet op het notarisambt

Wetstechnische informatie voor Afdeling 4 De algemene ledenvergadering


Informatie geldend op 22-03-2012


Regelgeving die op dit afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die dit afdeling als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit afdeling

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit afdeling deel van uitmaakt

Geen


Overzicht van wijzigingen van afdeling

(geldig op 12-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

01-10-1999

 

Nieuwe regeling

03-04-1999

Stb. 1999, 190

23706

06-09-1999

Stb. 1999, 382