Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling lesgeld cursusjaar 1999-2000[Regeling vervallen per 31-12-2004.]

Geldend van 02-04-1999 t/m 30-12-2004

Vaststelling lesgeld cursusjaar 1999-2000

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 5, tweede en derde lid, van de Les- en cursusgeldwet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 31-12-2004]

Het bedrag voor het lesgeld, bedoeld in artikel 5, tweede en derde lid, van de Les- en cursusgeldwet wordt voor het cursusjaar 1999-2000 vastgesteld en bepaald op f 1775,-.

Artikel 2 [Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3 [Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vindt toepassing met betrekking tot het cursusjaar dat aanvangt op 1 augustus 1999.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans