Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Bekendmaking subsidieplafond Regeling natuurbraaksubsidie[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 01-05-1999 t/m 23-01-2004

Bekendmaking subsidieplafond Regeling natuurbraaksubsidie

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Regeling natuurbraaksubsidie;

Besluit:

[Vervallen per 24-01-2004]

In 1999 bedraagt het subsidieplafond, genoemd in artikel 5, eerste lid, van de Regeling natuurbraaksubsidie, fl. 450.000,-.

Deze mededeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 maart 1999

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

H.H. Apotheker