Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vergoedingen Commissie ’Grondrechten in het digitale tijdperk’[Regeling vervallen per 01-02-2005.]

Geldend van 25-03-1999 t/m 31-01-2005

Besluit vergoedingen Commissie ’Grondrechten in het digitale tijdperk’

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-02-2005]

De voorzitter van de Commissie ’Grondrechten in het digitale tijdperk’ ontvangt een vergoeding per vergadering van f 560,-.

Artikel 2 [Vervallen per 01-02-2005]

De overige leden van de Commissie ’Grondrechten in het digitale tijdperk’ ontvangen een vergoeding per vergadering van f 420,-.

Artikel 3 [Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

vanBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties a.i.,

R.H.L.M. van Boxtel