Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Openstelling spieringvisserij IJsselmeer 1999[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 26-03-1999 t/m 23-01-2004

Openstelling spieringvisserij IJsselmeer 1999

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 24-01-2004]

Als periode als bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Regeling IJsselmeervisserij 1993 wordt voor 1999 vastgesteld de periode van 2 maart 1999 vanaf 08.00 uur tot en met 4 april 1999.

Artikel 2 [Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 maart 1999.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Overeenkomstig het door de Staatssecretaris genomen besluit:
De

directeur-generaal

,

C.J. Kalden