Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Uitvoering artikel 19, eerste lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Geldend van 10-07-2012 t/m heden

Uitvoering artikel 19, eerste lid, Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 19, eerste lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en gelet op de regeling van de Minister van Financiën van 14 juli 1998, nr. BGW98-1865M (Stcrt.133);

Besluit:

Artikel 1

Als modellen voor het bewijs van vrijstelling wegens gemoedsbezwaren van de verplichting tot het sluiten van een verzekering als bedoeld in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen worden vastgesteld:

  • a. voor motorrijtuigen die een kenteken behoeven, het bewijs volgens de bij deze beschikking behorende bijlage I;

  • b. voor motorrijtuigen die geen kenteken behoeven, het bewijs volgens de bij deze beschikking behorende bijlage II.

Artikel 2

De beschikking van de Minister van Financiën van 29 juni 1984/nr. 384-7188 (Stcrt. 126) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Bijlage I. als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Regeling van de Minister van Financiën van 1 februari 1999 (Stcrt. 1999, 26)

Bijlage 250626.png
Bijlage 250627.png

Bijlage II. Vrijstellingsbewijs B

Voorzijde

Bijlage 22741.png

Achterzijde

Bijlage 22742.png