Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aansluiting Nijmegen bij Nationale ombudsman[Regeling vervallen per 01-07-2013.]

Geldend van 01-02-1999 t/m 30-06-2013

Aansluiting Nijmegen bij Nationale ombudsman

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelezen het verzoekschrift van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen;

Gelet op de artikelen 1b en 1c van de Wet Nationale ombudsman en de artikelen 2 en 3 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2013]

De Wet Nationale ombudsman is van toepassing op de bestuursorganen van de gemeente Nijmegen.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2013]

De gemeente Nijmegen is een vergoeding verschuldigd, genoemd in artikel 2, tweede lid, van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 1999.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper