Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten

Geldend op 15-02-2016


 • Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten
 • De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

  Gelet op artikel 4.1 van de Telecommunicatiewet;

  Besluit:

 • Artikel 1

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  a. wet:

  Telecommunicatiewet;

  b. nummer met een geografische bestemming:

  een nummer dat uitsluitend uit cijfers bestaat en dat bestemd is voor:

  • 1°. het bereiken van gebruikers van een openbare elektronische communicatiedienst op een vaste locatie, waarbij die dienst wordt geboden via een netwerkaansluitpunt dat zich bevindt in het bij het nummer behorende netnummergebied, of

  • 2°. het bereiken van gebruikers van een openbare elektronische communicatiedienst waarbij de abonnee van die dienst een woon- of vestigingsplaats heeft in het bij het nummer behorende netnummergebied.

  c. geografisch nummer:

  een nummer met een geografische bestemming;

  d. niet-geografisch nummer:

  een nummer dat uitsluitend uit cijfers bestaat met een andere bestemming dan een geografische bestemming;

  e. netnummer:

  de eerste cijfers van een geografisch nummer, waarmee een netnummergebied wordt bepaald;

  f. dienstcode:

  de eerste cijfers van een niet-geografisch nummer, waarmee een categorie van elektronische communicatiediensten wordt bepaald;

  g. abonneenummer:

  het deel van een geografisch nummer achter het netnummer of het deel van een niet-geografisch nummer achter de dienstcode;

  h. college:

  college, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit;

  i. geharmoniseerd nummer:

  een nummer dat voor dezelfde dienst en met dezelfde nummerlengte tegelijkertijd meerdere keren kan worden toegekend;

  j. elektronische communicatiedienst voor een geautomatiseerde toepassing:

  elektronische communicatiedienst waarbij normaliter het nummer door de gebruiker niet of automatisch wordt opgeroepen.

 • Artikel 1a

  In dit besluit wordt onder de openbare telefoondienst mede verstaan: een elektronische communicatiedienst die voor het publiek beschikbaar is voor alleen uitgaande gesprekken, onderscheidenlijk alleen inkomende gesprekken, en waarbij sprake is van een directe overdracht en routering van signalen.

 • Artikel 1b

  Tenzij in de bij een nummer behorende bestemming uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt een in dit nummerplan opgenomen nummer niet gebruikt om tegen betaling andere diensten dan elektronische communicatiediensten te leveren indien de betaling van die diensten is opgenomen in de door de aanbieder van de elektronische communicatiedienst opgemaakte rekening.

 • Artikel 1c

  • 1. Voor het verzorgen van een elektronische communicatiedienst voor een geautomatiseerde toepassing wordt met ingang van 1 maart 2013 een nummer uit de reeks 0970 gebruikt.

  • 2. In afwijking van het eerste lid kan voor het verzorgen van een elektronische communicatiedienst voor een geautomatiseerde toepassing ook een nummer uit de reeksen 067, 0800, 084, 087, 090, of 1 worden gebruikt, indien dit nummer wordt gebruikt overeenkomstig de betreffende bestemmingeisen.

  • 3. Indien een ander nummer dan een nummer uit de reeksen 067, 0800, 084, 087, 090, 0970 of 1 voor 1 maart 2013 in gebruik is genomen voor een elektronische communicatiedienst voor een geautomatiseerde toepassing, is het verboden dit nummer na de beëindiging van de overeenkomst voor de desbetreffende elektronische communicatiedienst opnieuw te gebruiken voor het verzorgen van een elektronische communicatiedienst voor een geautomatiseerde toepassing.

 • Artikel 1d

  • 1. Voor het verzorgen van een elektronische communicatiedienst voor een geautomatiseerde toepassing waarbij door een eindgebruiker voor in totaal maximaal 1000 nummers een of meerdere overeenkomsten worden gesloten met een aanbieder van elektronische communicatiediensten, wordt, in afwijking van artikel 1c, eerste lid, met ingang van 1 juni 2014 een nummer uit de reeks 0970 gebruikt.

  • 3. Indien een ander nummer dan een nummer uit de reeksen 067, 0800, 084, 087, 090, 0970 of 1 voor 1 juni 2014 in gebruik is genomen voor een elektronische communicatiedienst voor een geautomatiseerde toepassing waarbij door een eindgebruiker voor in totaal maximaal 1000 nummers een of meerdere overeenkomsten worden gesloten met een aanbieder van elektronische communicatiediensten, is het verboden dit nummer na de beëindiging van de overeenkomst voor de desbetreffende elektronische communicatiedienst opnieuw te gebruiken voor het verzorgen van een elektronische communicatiedienst voor een geautomatiseerde toepassing.

 • Artikel 2

  • 1.Een nummer als bedoeld in dit besluit bestaat uitsluitend uit cijfers.

  • 2.De lengte van een geografisch nummer bedraagt tien cijfers.

  • 3.De lengte van een niet-geografisch nummer kan varieren en is aangegeven in de bijlagen 1, 3 en 4, genoemd in artikel 3.

 • Artikel 3

  In de bij dit besluit behorende:

  • a. bijlage 1 worden de bestemmingen vastgesteld voor nummers voor telefoon- en ISDN-diensten;

  • b. bijlage 2 worden de netnummergebieden, genoemd in bijlage 1, vastgesteld;

  • c. bijlage 3 wordt de verbijzondering naar nummerlengte van de nummerreeksen 0800, 0900, 0906, 0909 en 140X vastgesteld;

  • d. bijlage 4 worden voorwaarden gesteld aan het recht op het gebruik van nummers in de nummerreeks 116.

 • Artikel 4

  • 1. Een geografisch nummer waarvan het abonneenummer begint met één van de cijfers 0, 1 en 9, is niet beschikbaar voor toekenning of reservering.

  • 2. Een nummer uit de reeks 014 is in afwijking van het bepaalde in het eerste veld van de tabelkop van bijlage 1, behorende bij dit besluit, beschikbaar zonder toekenning of reservering.

 • Artikel 5

  Een geografisch of niet-geografisch nummer mag niet zijn opgebouwd uit een ander, korter of langer, geografisch of niet-geografisch nummer gevolgd door één of meer cijfers.

 • Artikel 6

  Het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten (Stcrt. 1996, 144) wordt ingetrokken.

 • Artikel 7

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • Artikel 8

  • 1.Dit besluit wordt aangehaald als: Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten.

  • 2.Bijlage 2 van dit besluit ligt ter inzage bij het college, Zurichtoren, 3e verdieping, Muzenstraat 41, 2511 WB te Den Haag.

 • Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van Bijlage 2 die ter inzage ligt bij het college, Babylon kantorencomplex B, 3e verdieping, 2595 AA te Den Haag.

  De

  Staatssecretaris

  van Verkeer en Waterstaat,

  J.M. de Vries

 • Bijlage 1. , behorend bij artikel 3, onderdeel a, van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten

  Beschikbaar voor toekenning of reservering

  Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

  Bestemming van de nummers (geografisch en niet-geografisch)

  Lengte van de nummers

  Nummers van uitzonderlijke economische waarden

  00

   

  Internationale toegangscode

  2

  Nee

       

  01...

  01...

  Geografische bestemming; netnummergebieden

    

  010

   

  Rotterdam

  10

  Nee

   

  0110

     

  0111

   

  Zierikzee

  10

  Nee

   

  0112

     

  0113

   

  Goes

  10

  Nee

  0114

   

  Hulst

  10

  Nee

  0115

   

  Terneuzen

  10

  Nee

   

  0116

     

  0117

   

  Oostburg

  10

  Nee

  0118

   

  Middelburg

  10

  Nee

   

  0119

     
   

  012

     

  013

   

  Tilburg

  10

  Nee

       

  014...

   

  Overige diensten.

    

  01400

   

  Routeren van oproepen naar nummers in de 14-reeks en netwerktechnische diensten bestaande uit het routeren van oproepen naar overige nummers in de 1-reeks

  Niet bepaald

  Nee

  01401... t/m 01411...

   

  Netwerktechnische netwerkinterne diensten

  Niet bepaald

  Nee

  01412...

   

  Netwerktechnische diensten bestaande uit het routeren van oproepen naar het nummer 112

  Niet bepaald

  Nee

  01413... t/m 01499...

   

  Netwerktechnische netwerkinterne diensten

  Niet bepaald

  Nee

       

  01...

  01...

  Geografische bestemming; netnummergebieden

    

  015

   

  Delft

  10

  Nee

   

  0160

     

  0161

   

  Rijen

  10

  Nee

  0162

   

  Oosterhout

  10

  Nee

   

  0163

     

  0164

   

  Bergen op Zoom

  10

  Nee

  0165

   

  Roosendaal

  10

  Nee

  0166

   

  Tholen

  10

  Nee

  0167

   

  Steenbergen

  10

  Nee

  0168

   

  Zevenbergen

  10

  Nee

   

  0169

     
   

  0170

     
   

  0171

     

  0172

   

  Alphen a/d Rijn

  10

  Nee

   

  0173

     

  0174

   

  Naaldwijk

  10

  Nee

   

  0175

     
   

  0176

     
   

  0177

     
   

  0178

     
   

  0179

     

  0180

   

  IJsselsteden

  10

  Nee

  0181

   

  Spijkenisse

  10

  Nee

  0182

   

  Gouda

  10

  Nee

  0183

   

  Gorinchem

  10

  Nee

  0184

   

  Sliedrecht

  10

  Nee

   

  0185

     

  0186

   

  Oud-Beijerland

  10

  Nee

  0187

   

  Middelharnis

  10

  Nee

   

  0188

     
   

  0189

     
   

  019

     
       

  02...

  02...

  Geografische bestemming; netnummergebieden

    

  020

   

  Amsterdam

  10

  Nee

   

  021

     
   

  0220

     
   

  0221

     

  0222

   

  Den Burg

  10

  Nee

  0223

   

  Den Helder

  10

  Nee

  0224

   

  Schagen

  10

  Nee

   

  0225

     

  0226

   

  Noord Scharwoude

  10

  Nee

  0227

   

  Middenmeer

  10

  Nee

  0228

   

  Enkhuizen

  10

  Nee

  0229

   

  Hoorn

  10

  Nee

  023

   

  Haarlem

  10

  Nee

  024

   

  Nijmegen

  10

  Nee

   

  0250

     

  0251

   

  Beverwijk

  10

  Nee

  0252

   

  Hillegom

  10

  Nee

   

  0253

     
   

  0254

     

  0255

   

  IJmuiden

  10

  Nee

   

  0256

     
   

  0257

     
   

  0258

     
   

  0259

     

  026

   

  Arnhem

  10

  Nee

   

  027

     
   

  028

     
   

  0290

     
   

  0291

     
   

  0292

     
   

  0293

     

  0294

   

  Weesp

  10

  Nee

   

  0295

     
   

  0296

     

  0297

   

  Uithoorn

  10

  Nee

   

  0298

     

  0299

   

  Purmerend

  10

  Nee

       

  03...

  03...

  Geografische bestemming; netnummergebieden

    

  030

   

  Utrecht

  10

  Nee

   

  0310

     
   

  0311

     
   

  0312

     

  0313

   

  Dieren

  10

  Nee

  0314

   

  Doetinchem

  10

  Nee

  0315

   

  Terborg

  10

  Nee

  0316

   

  Zevenaar

  10

  Nee

  0317

   

  Wageningen

  10

  Nee

  0318

   

  Ede

  10

  Nee

   

  0319

     

  0320

   

  Lelystad

  10

  Nee

  0321

   

  Dronten

  10

  Nee

   

  0322

     
   

  0323

     
   

  0324

     
   

  0325

     
   

  0326

     
   

  0327

     
   

  0328

     
   

  0329

     

  033

   

  Amersfoort

  10

  Nee

   

  0340

     

  0341

   

  Harderwijk

  10

  Nee

  0342

   

  Barneveld

  10

  Nee

  0343

   

  Doorn

  10

  Nee

  0344

   

  Tiel

  10

  Nee

  0345

   

  Culemborg

  10

  Nee

  0346

   

  Maarssen

  10

  Nee

  0347

   

  Vianen

  10

  Nee

  0348

   

  Woerden

  10

  Nee

   

  0349

     

  035

   

  Hilversum

  10

  Nee

  036

   

  Almere

  10

  Nee

   

  037

     

  038

   

  Zwolle

  10

  Nee

   

  039

     
       

  04...

  04...

  Geografische bestemming; netnummergebieden

    

  040

   

  Eindhoven

  10

  Nee

   

  0410

     

  0411

   

  Boxtel

  10

  Nee

  0412

   

  Oss

  10

  Nee

  0413

   

  Veghel

  10

  Nee

   

  0414

     
   

  0415

     

  0416

   

  Waalwijk

  10

  Nee

   

  0417

     

  0418

   

  Zaltbommel

  10

  Nee

   

  0419

     
   

  042

     

  043

   

  Maastricht

  10

  Nee

       

  044...

  044...

  Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

  6 t/m 14

   
   

  0440

  Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

  6 t/m 14

   
   

  0441

  Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

  6 t/m 14

   
   

  0442

  Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

  6 t/m 14

   
   

  0443

  Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

  6 t/m 14

   

  0444

   

  Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

  6 t/m 14

  Nee

   

  0445

  Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

  6 t/m 14

   
   

  0446

  Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

  6 t/m 14

   
   

  0447

  Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

  6 t/m 14

   
   

  0448

  Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

  6 t/m 14

   
   

  0449

  Routering voor oproepen naar nummers in de Europese telefoonnummerruimte

  6 t/m 14

   
       

  04...

  04...

  Geografische bestemming; netnummergebieden

    

  045

   

  Heerlen

  10

  Nee

  046

   

  Sittard

  10

  Nee

   

  0470

     
   

  0471

     
   

  0472

     
   

  0473

     
   

  0474

     

  0475

   

  Roermond

  10

  Nee

   

  0476

     
   

  0477

     

  0478

   

  Venray

  10

  Nee

   

  0479

     
   

  0480

     

  0481

   

  Bemmel

  10

  Nee

   

  0482

     
   

  0483

     
   

  0484

     

  0485

   

  Cuyk

  10

  Nee

  0486

   

  Grave

  10

  Nee

  0487

   

  Druten

  10

  Nee

  0488

   

  Zetten

  10

  Nee

   

  0489

     
   

  0490

     
   

  0491

     

  0492

   

  Helmond

  10

  Nee

  0493

   

  Deurne

  10

  Nee

   

  0494

     

  0495

   

  Weert

  10

  Nee

   

  0496

     

  0497

   

  Eersel

  10

  Nee

   

  0498

     

  0499

   

  Best

  10

  Nee

       

  05...

  05...

  Geografische bestemming; netnummergebieden

    

  050

   

  Groningen

  10

  Nee

   

  0510

     

  0511

   

  Veenwouden

  10

  Nee

  0512

   

  Drachten

  10

  Nee

  0513

   

  Heerenveen

  10

  Nee

  0514

   

  Balk

  10

  Nee

  0515

   

  Sneek

  10

  Nee

  0516

   

  Oosterwolde

  10

  Nee

  0517

   

  Franeker

  10

  Nee

  0518

   

  St. Annaparochie

  10

  Nee

  0519

   

  Dokkum

  10

  Nee

   

  0520

     

  0521

   

  Steenwijk

  10

  Nee

  0522

   

  Meppel

  10

  Nee

  0523

   

  Dedemsvaart

  10

  Nee

  0524

   

  Coevorden

  10

  Nee

  0525

   

  Elburg

  10

  Nee

   

  0526

     

  0527

   

  Emmeloord

  10

  Nee

  0528

   

  Hoogeveen

  10

  Nee

  0529

   

  Ommen

  10

  Nee

  053

   

  Enschede

  10

  Nee

   

  0540

     

  0541

   

  Oldenzaal

  10

  Nee

   

  0542

     

  0543

   

  Winterswijk

  10

  Nee

  0544

   

  Groenlo

  10

  Nee

  0545

   

  Neede

  10

  Nee

  0546

   

  Almelo

  10

  Nee

  0547

   

  Goor

  10

  Nee

  0548

   

  Rijssen

  10

  Nee

   

  0549

     

  055

   

  Apeldoorn

  10

  Nee

   

  0560

     

  0561

   

  Wolvega

  10

  Nee

  0562

   

  West Terschelling

  10

  Nee

   

  0563

     
   

  0564

     
   

  0565

     

  0566

   

  Irnsum

  10

  Nee

   

  0567

     
   

  0568

     
   

  0569

     

  0570

   

  Deventer

  10

  Nee

  0571

   

  Twello

  10

  Nee

  0572

   

  Raalte

  10

  Nee

  0573

   

  Lochem

  10

  Nee

   

  0574

     

  0575

   

  Zutphen

  10

  Nee

   

  0576

     

  0577

   

  Uddel

  10

  Nee

  0578

   

  Epe

  10

  Nee

   

  0579

     

  058

   

  Leeuwarden

  10

  Nee

   

  0590

     

  0591

   

  Emmen

  10

  Nee

  0592

   

  Assen

  10

  Nee

  0593

   

  Beilen

  10

  Nee

  0594

   

  Zuidhorn

  10

  Nee

  0595

   

  Warffum

  10

  Nee

  0596

   

  Appingedam

  10

  Nee

  0597

   

  Winschoten

  10

  Nee

  0598

   

  Hoogezand

  10

  Nee

  0599

   

  Stadskanaal

  10

  Nee

       

  06...

  06...

  Mobiele diensten en toegang tot data-

  diensten

    
   

  060

     

  061

   

  Mobiele telefonie

  10

  Nee

  062

   

  Mobiele telefonie

  10

  Nee

  063

   

  Mobiele telefonie

  10

  Nee

  064

   

  Mobiele telefonie

  10

  Nee

  0650... t/m 0655...

   

  Mobiele telefonie

  10

  Nee

  0656... t/m 0659...

   

  Semafonie; wordt uitgefaseerd. Vanaf

  1 januari 2006 mobiele telefonie

  10

  Nee

  066

   

  Semafonie

  10

  Nee

  0670... t/m 0675...

   

  Videotex en toegang tot datadiensten op andere netwerken

  6, 10 *

  Nee

  06760...

   

  Toegang tot op het Internet Protocol gebaseerde netwerken en diensten

  10

  Nee

   

  06761... t/m 06769...

     

  0677... t/m 0679...

   

  Videotex en toegang tot datadiensten op andere netwerken

  6

  Nee

  068

   

  Mobiele Telefonie

  10

  nee

   

  069

     
       

  07...

  07...

  Geografische bestemming; netnummergebieden

    

  070

   

  ’s-Gravenhage

  10

  Nee

  071

   

  Leiden

  10

  Nee

  072

   

  Alkmaar

  10

  Nee

  073

   

  ’s-Hertogenbosch

  10

  Nee

  074

   

  Hengelo

  10

  Nee

  075

   

  Zaandam

  10

  Nee

  076

   

  Breda

  10

  Nee

  077

   

  Venlo

  10

  Nee

  078

   

  Dordrecht

  10

  Nee

  079

   

  Zoetermeer

  10

  Nee

       

  08...

  08...

  Overige diensten

    

  0800-0...

  0800-1...

  0800-2...

  0800-3...

  0800-400... t/m 0800-405...

   

  Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, met uitsluiting van:

  – diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

  – diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

  8, 11

  zie bijlage 3, tabel 0800

  Nee

  0800-406...

   

  Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

  11

  Nee

  0800-407... t/m 0800-409...

   

  Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, met uitsluiting van:

  – diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

  – diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

  11

  Nee

  0800-41...

   

  Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

  8

  Nee

  0800-42...

   

  Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, met uitsluiting van:

  – diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

  – diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

  11

  Nee

  0800-43...

   

  Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

  8

  Nee

  0800-44...

  0800-45...

   

  Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, met uitsluiting van:

  – diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

  – diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

  11

  Nee

  0800-46...

   

  Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

  8

  Nee

  0800-47...

  0800-48...

   

  Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, met uitsluiting van:

  – diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

  – diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

  11

  Nee

  0800-49...

   

  Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

  8

  Nee

  0800-5

  0800-6

  0800-7

  0800-8

  0800-9

   

  Gratis informatiediensten, zonder verkeerstarief als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen, met uitsluiting van:

  – diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

  – diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

  8, 11

  zie bijlage 3, tabel 0800

  Nee

   

  0801

     
   

  0802

     
   

  0803

     
   

  0804

     
   

  0805

     
   

  0806

     
   

  0807

     
   

  0808

     
   

  0809

     
   

  081

     

  082

   

  Virtual private networks

  Niet bepaald

  Nee

   

  083

     

  084

   

  Persoonlijke-assistentdiensten, voor zowel vaste als mobiele toepassingen, met uitsluiting van:

  – diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

  – diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen;

  – amusementsdiensten;

  – doorschakelen naar voornoemde diensten.

  10

  Nee

  085

   

  Openbare elektronische communicatiediensten

  10

  Nee

   

  086

     

  087

   

  Persoonlijke-assistentdiensten, voor zowel vaste als mobiele toepassingen, met uitsluiting van:

  – diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

  – diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen;

  – amusementsdiensten;

  – doorschakelen naar voornoemde diensten.

  10

  Nee

  088

   

  toegang tot ondernemingen en instellingen, voor zowel vaste als mobiele toepassingen, waarbij geen diensten worden geboden van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen, of diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen, of amusementsdiensten worden geboden, of betaalde dienstverlening door de nummerhouder/nummergebruiker wordt geboden die wordt afgerekend via de telefoonrekening.

  Bovendien is doorschakelen naar voornoemde diensten uitgesloten.

  10

  Ja, voor de duur van zes maanden na inwerkingtreding van dit besluit.

   

  089

     
       

  09...

  09...

  Overige diensten

    

  0900

   

  Gratis of betaalde informatiediensten, met uitsluiting van:

  – diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

  – amusementsdiensten of die daar (in)direct naar verwijzen;

  – diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

  8, 11

  zie bijlage 3, tabel 0900

  Nee

   

  0901

     
   

  0902

     
   

  0903

     
   

  0904

     
   

  0905

     

  0906

   

  Gratis of betaalde informatiediensten

  8, 11

  zie bijlage 3, tabel 0906

  Nee

   

  0907

     
   

  0908

     

  0909

   

  Gratis of betaalde informatiediensten, met uitsluiting van:

  – diensten van erotische, seksuele of pornografische aard of die daar (in)direct naar verwijzen;

  – diensten waarvan het hoofddoel is om de duur van het gesprek te verlengen

  8, 11

  zie bijlage 3, tabel 0909

  Nee

  091

   

  Openbare elektronische communicatiediensten

  10

  Nee

   

  092

     
   

  093

     
   

  094

     
   

  095

     
   

  096

     

  097...

  0971

     

  0970... t/m 0978...

  0970... t/m 0978...

  1. Elektronische communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen

  2. Overige elektronische communicatiediensten

    

  0970

   

  1. Elektronische communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen

  2. Overige elektronische communicatiediensten

  12

  Nee

   

  0971 t/m 0978

     
   

  098

     
   

  099

     
       

  1...

  1...

  Speciale diensten

    

  10...

   

  Carrierselectiedienst

  Nummer dat een gebruiker van een openbare telefoondienst de mogelijkheid biedt om het voor die dienst noodzakelijke transport van de uitgaande gegevens door een andere aanbieder van een openbare telefoondienst te laten verzorgen.

  De gebruiker kan van deze mogelijkheid gebruikmaken door het hier bedoelde nummer te kiezen onmiddellijk voorafgaand aan het nummer waarmee hij normaliter had kunnen volstaan.

  5

  Nee

   

  106...

   

  5

   
   

  110

  Geharmoniseerde Europese korte nummers

    
   

  111

  Geharmoniseerde Europese korte nummers

    

  112

   

  Europees alarmnummer

  3

  Nee

   

  113

  Geharmoniseerde Europese korte nummers

    
   

  114

  Geharmoniseerde Europese korte nummers

    
   

  115

  Geharmoniseerde Europese korte nummers

    

  116…

   

  Europees geharmoniseerde diensten met een maatschappelijk belang, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage 5.

  Eenzelfde nummer kan aan meerdere aanvragers worden toegekend.

  6

  Nee

  116000

   

  Telefonische meldpunten voor vermiste kinderen

  6

  Nee

   

  116001 t/m 116005

     

  116006

   

  Hulplijn voor slachtoffers van criminaliteit

  6

  Nee

   

  116007 t/m 116110

     

  116111

   

  Kinderhulplijnen

  6

  Nee

   

  116112 t/m 116116

     

  116117

   

  Telefonische hulplijn voor medische hulp in andere dan noodgevallen

  6

  Nee

   

  116118 t/m 116122

     

  116123

   

  Hulplijnen voor emotionele steun

  6

  Nee

   

  116124 t/m 116999

     
   

  117

  Geharmoniseerde Europese korte nummers

    
   

  118

     
   

  119

  Geharmoniseerde Europese korte nummers

    
       

  12...

  12...

  Geharmoniseerde nummers voor diensten die de eigen openbare telefoondienst ondersteunen en voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

    

  1200

   

  Toegang tot klantenservice voor alle categorieën klanten

  4

  Nee

  1201

  1202

  1203

  1204

   

  Toegang tot klantenservice voor een door de aanbieder te bepalen categorie klanten

  4

  Nee

   

  1205 t/m 1232

     

  1233

   

  Toegang tot de elektronische postbus die direct verbonden is met de aansluiting van de abonnee

  4

  Nee

  1234

   

  Voicedialing (kiezen door middel van spraakherkenning)

  4

  Nee

   

  1235 t/m 1243

     

  1244

   

  Handelingen en instellingen bij telefonie gebaseerd op vooruitbetaling

  4

  Nee

   

  1245 t/m 1299

     
       

  13...

  13...

  Nummers voor diensten die de eigen openbare telefoondienst ondersteunen en voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

    

  1300 t/m 1309

   

  Nummers voor diensten die de eigen openbare telefoondienst ondersteunen en voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

  4

  Nee

  131

   

  Geharmoniseerd nummer voorafgaand aan een telefoonnummer voor blokkering van nummeridentificatie bij een oproep naar dat telefoonnummer

  3

  Nee

  132

   

  Geharmoniseerd nummer voorafgaand aan een telefoonnummer voor deblokkering van nummeridentificatie bij een oproep naar dat telefoonnummer

  3

  Nee

  1330 t/m 1399

   

  Nummers voor diensten die de eigen openbare telefoondienst ondersteunen en voor toegang tot netwerklokale faciliteiten voor gebruikers van een netwerk

  4

  Nee

       

  14...

  14...

  Geharmoniseerde nummers voor diensten met een bijzonder maatschappelijk belang

    

  1400

   

  Contactcentrum van de rijksoverheid

  4

  Nee

  1401 t/m 1405

   

  Contactcentra van de gemeenten

  5,6 zie bijlage 3 tabel 140x

  Nee

   

  1406

     

  1407..

   

  Contactcentra van de gemeenten

  5

  Nee

   

  14080 t/m 14087

     

  14088

   

  Contactcentrum van de overheid voor bedrijven

  5

  Nee

   

  14089

     
   

  1409

     
   

  1410 t/m 1419

  Contactcentra van de overige overheidsorganisaties

  4

  Nee

   

  1420 t/m 1439

     

  144

   

  Nationaal meldnummer voor dieren in nood

  3

  Nee

   

  1440 t/m 1499

     
   

  15

     
       

  16

   

  Carrierselectiedienst

  Nummer dat een gebruiker van een openbare telefoondienst de mogelijkheid biedt om het voor die dienst noodzakelijke transport van de uitgaande gegevens door een andere aanbieder van een openbare telefoondienst te laten verzorgen.

  De gebruiker kan van deze mogelijkheid gebruikmaken door het hier bedoelde nummer te kiezen onmiddellijk voorafgaand aan het nummer waarmee hij normaliter had kunnen volstaan.

  4

  Nee

   

  17

     

  18

  1818

  Toegang tot gratis of betaalde abonnee-informatiediensten, waarmee tenminste telefoonnummers kunnen worden opgevraagd aan de hand van gegevens betreffende de naam in combinatie met gegevens betreffende het adres en huisnummer, postcode of de woonplaats van de abonnee, en waarmee aanvullende openbaar beschikbare algemene informatie over de naam, het adres dan wel de locatie, de bereikbaarheid en de dienstverlening van abonnees opgevraagd kan worden aan de hand van door de oproeper verstrekte zoektermen.

  4

   
   

  19

  Geharmoniseerde Europese korte nummers

    
   

  2

  Gebruik wordt uitgefaseerd

    
   

  3

  Gebruik wordt uitgefaseerd

    
   

  4

  Gebruik wordt uitgefaseerd

    
   

  5

  Gebruik wordt uitgefaseerd

    
   

  6

  Gebruik wordt uitgefaseerd

    
   

  7

  Gebruik wordt uitgefaseerd

    
   

  8

  Gebruik wordt uitgefaseerd

    
   

  9

  Gebruik wordt uitgefaseerd

    

  * De nummers hebben 6 cijfers behalve de nummers die beginnen met 067-281, 067-284 en 067-364 welke uit 10 cijfers bestaan.

  1 De reeks 0979 wordt niet toegekend en wordt vrijgehouden voor netwerkintern gebruik. De reeks maakt geen deel uit van het nummerplan.

 • Bijlage 2

  [Ligt ter inzage bij het college, Zurichtoren, 3e verdieping, te Den Haag.]

 • Bijlage 3. als bedoeld in artikel 3, onder c, van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten

   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

     0800-0

  8

  8

  11

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  11

     0800-1

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  8

     0800-2

  8

  8

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0800-3

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0800-4

  11

  8

  11

  8

  11

  11

  8

  11

  11

  8

     0800-5

  8

  8

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0800-6

  8

  8

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0800-7

  8

  8

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0800-8

  8

  8

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0800-9

  8

  8

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

             

  Tabel 0900

           
   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

     0900-0

  8

  8

  8

  8

  11

  8

  8

  8

  8

  8

     0900-1

  11

  11

  11

  8

  8

  8

  11

  8

  8

  8

     0900-2

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0900-3

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0900-4

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0900-5

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0900-6

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0900-7

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0900-8

  8

  8

  11

  8

  8

  11

  8

  11

  8

  11

     0900-9

  11

  11

  8

  8

  11

  8

  8

  8

  8

  11

             

  Tabel 0906

           
   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

     0906-0

  8

  8

  8

  8

  11

  8

  8

  8

  8

  8

     0906-1

  11

  11

  11

  8

  8

  8

  11

  8

  8

  8

     0906-2

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0906-3

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0906-4

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0906-5

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0906-6

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0906-7

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0906-8

  8

  8

  11

  8

  8

  11

  8

  11

  8

  11

     0906-9

  11

  11

  8

  8

  11

  8

  8

  8

  8

  11

             
             

  Tabel 0909

            
   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

     0909-0

  8

  8

  8

  8

  11

  8

  8

  8

  8

  8

     0909-1

  11

  11

  11

  8

  8

  8

  11

  8

  8

  8

     0909-2

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0909-3

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0909-4

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0909-5

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0909-6

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0909-7

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

  11

     0909-8

  8

  8

  11

  8

  8

  11

  8

  11

  8

  11

     0909-9

  11

  11

  8

  8

  11

  8

  8

  8

  8

  11

  Tabel 140X
   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  14 01

  5

  6

  nb

  5

  nb

  5

  6

  6

  6

  nb

  14 02

  5

  nb

  6

  5

  5

  6

  5

  nb

  nb

  6

  14 03

  5

  6

  6

  5

  6

  5

  5

  nb

  5

  nb

  14 04

  5

  6

  nb

  5

  nb

  5

  5

  6

  6

  6

  14 05

  5

  6

  6

  5

  6

  5

  6

  6

  5

  6

  nb = niet beschikbaar voor toekenning of reservering

 • Bijlage 4. als bedoeld in artikel 3, onder d, van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten

  Nummer

  Kwalificatie van de dienst en voorwaarden aan het recht op het gebruik

  116…

  a) De dienst biedt de burger informatie of bijstand of een rapportage-instrument, dan wel een combinatie daarvan.

  b) De dienst is toegankelijk voor alle burgers zonder enige verplichting tot voorafgaande registratie.

  c) De dienst is niet beperkt in de tijd.

  d) Om van de dienst gebruik te kunnen maken, wordt niet geëist vooraf voor de dienst te betalen of zich tot betaling te verplichten.

  e) Tijdens een oproep vindt geen reclame, amusement, marketing of verkoop plaats. Ook mag de oproep niet worden gebruikt om in de toekomst commerciële diensten te verkopen.

  116000

  a) De dienst ontvangt telefonische meldingen van vermiste kinderen en geeft deze door aan de politie.

  b) De dienst geeft advies/hulp aan en ondersteunt de ouder(s)/voogd(en) van het vermiste kind.

  c) De dienst ondersteunt het onderzoek.

  d) De dienst is continu bereikbaar (d.w.z. 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land).

  116006

  a) De dienst biedt slachtoffers van criminaliteit emotionele steun in dergelijke omstandigheden, verschaft informatie over hun rechten en de rechtsmiddelen die zij kunnen aanwenden en kan hen doorverwijzen naar de bevoegde instanties.

  b) De dienst verschaft met name informatie over procedures van de lokale politie en van strafrechtelijke instanties, en de mogelijkheden tot schadevergoeding en verzekeringsaangelegenheden.

  c) Tevens biedt de dienst hulp bij het zoeken naar andere hulpverleners die relevant zijn voor slachtoffers van criminaliteit.

  d) Ingeval de dienst niet continu bereikbaar is (d.w.z. 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land), moet de dienstverlener ervoor zorgen dat de informatie over de bereikbaarheid op een gemakkelijk toegankelijke wijze voor het publiek beschikbaar is, en dat tijdens periodes waarin de dienst niet bereikbaar is, bellers naar de dienst wordt meegedeeld wanneer deze weer bereikbaar zal zijn.

  116111

  a) De dienst helpt kinderen die behoefte aan opvang en bescherming hebben en verwijst hen door naar diensten en voorzieningen.

  b) De dienst biedt kinderen de gelegenheid hun zorgen te uiten, te praten over zaken die hen rechtstreeks aangaan, en met iemand contact op te nemen wanneer zich een noodsituatie voordoet.

  c) Ingeval de dienst niet continu bereikbaar is (d.w.z. 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land), moet de dienstverlener ervoor zorgen dat de informatie over de bereikbaarheid op een gemakkelijk toegankelijke wijze voor het publiek beschikbaar is, en dat tijdens periodes waarin de dienst niet bereikbaar is, bellers naar de dienst wordt meegedeeld wanneer deze weer bereikbaar zal zijn.

  116117

  a) De dienst leidt bellers naar de passende medische hulpdienst in geval van medische klachten die wel dringend maar niet levensbedreigend zijn, met name, maar niet uitsluitend, buiten de gebruikelijke kantooruren, tijdens het weekeinde en op officiële feestdagen.

  b) De dienst leidt de beller naar een competente en gekwalificeerde gesprekspartner of verbindt de beller rechtstreeks door met een gekwalificeerd arts of clinicus.

  c) Ingeval de dienst niet continu bereikbaar is (d.w.z. 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land), moet de dienstverlener ervoor zorgen dat de informatie over de bereikbaarheid op een gemakkelijk toegankelijke wijze voor het publiek beschikbaar is, en dat tijdens periodes waarin de dienst niet bereikbaar is, bellers naar de dienst wordt meegedeeld wanneer deze weer bereikbaar zal zijn.

  116123

  a) De dienst stelt de beller in staat echt menselijk contact te leggen waarbij wordt geluisterd zonder te oordelen.

  b) De dienst biedt emotionele steun aan bellers die zich eenzaam voelen, in een psychologische crisis verkeren of zelfmoord overwegen.

  c) Ingeval de dienst niet continu bereikbaar is (d.w.z. 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land), moet de dienstverlener ervoor zorgen dat de informatie over de bereikbaarheid op een gemakkelijk toegankelijke wijze voor het publiek beschikbaar is, en dat tijdens periodes waarin de dienst niet bereikbaar is, bellers naar de dienst wordt meegedeeld wanneer deze weer bereikbaar zal zijn.