Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling tarief beveiligingsheffing 1999[Regeling materieel uitgewerkt per 09-05-1999.]

Geldend van 25-12-1998 t/m heden

Vaststelling tarief beveiligingsheffing 1999

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 37j, eerste en vierde lid, van de Luchtvaartwet;

Besluit:

Artikel 1

Het tarief van de beveiligingsheffing bedraagt voor 1999 in de periode van 1 januari tot en met 31 december negen gulden per passagier.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals