Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling vervangende premie Werkloosheidswet 1999[Regeling vervallen per 22-09-2004.]

Geldend van 01-01-1999 t/m 21-09-2004

Regeling vaststelling vervangende premie Werkloosheidswet 1999

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Gelet op artikel 85, derde lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 22-09-2004]

De vervangende premie, bedoeld in artikel 85, derde lid, van de Werkloosheidswet wordt voor het jaar 1999 vastgesteld op 0,92%.

Artikel 2 [Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Artikel 3 [Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling vervangende premie Werkloosheidswet 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 december 1998

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst