Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieplafond 1999 Subsidieregeling energie-efficiency- en milieuadviezen Schoner Produceren[Regeling vervallen per 07-06-2003.]

Geldend van 17-12-1998 t/m 06-06-2003

Subsidieplafond 1999 Subsidieregeling energie-efficiency- en milieuadviezen Schoner Produceren

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling energie-efficiency- en milieuadviezen Schoner Produceren;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 07-06-2003]

Het subsidieplafond voor het in 1999 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling energie-efficiency- en milieuadviezen Schoner Produceren bedraagt f 3.000.000,00. Het subsidieplafond wordt verdeeld op de wijze als bepaald in artikel 9 van de Subsidieregeling energie-efficiency- en milieuadviezen Schoner Produceren.

Artikel 2 [Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 december 1998

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink