Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet

Geldend van 10-03-2017 t/m heden

Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 15.1, eerste lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

wet:

Telecommunicatiewet.

Artikel 2

  • 1 Met het toezicht op de naleving van de bepalingen, bedoeld in artikel 15.1, eerste lid, van de wet, zijn, voor zover het de bevoegdheden betreft van de Minister van Economische Zaken, belast de ambtenaren met de functiebenamingen inspecteur, senior inspecteur, coördinerend/specialistisch inspecteur en inspecteur/medewerker toezicht van de afdeling Toezicht van Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 december 1998.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Telecommunicatiewet.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries